• Gaye İsminin Kökeni:Arapça
 • Gaye İsminin Cinsiyeti:Kız İsmi
 • Gaye İsmi Kuranda Geçiyor Mu?:Hayır Kuranda Geçmiyor

Gaye İsminin Anlamı Nedir?


 1. Amaç, hedef Örnek: Para? O bir gaye değil, fakat harcamayı sevdiğim bir şey. H. E. Adıvar
 2. Amaç, erek, hedef.
 3. 1. maksat, meram. 2. netice, son, hedef.
 4. Maksad, kasdedilen, netice, sonuç.(Her şeyin vücudunun müteaddit gayeleri ve hayatının müteaddit neticeleri vardır. Ehl-i dalaletin tevehhüm ettikleri gibi dünyaya, nefislerine bakan gayelere münhasır değildir. Ta, abesiyyet ve hikmetsizlik içine girebilsin. Belki her şeyin gayat-ı vücudu ve netaic-i hayatı üç kısımdır. Birincisi ve en ulvisi Sani'ine bakar ki; o şeye taktığı harika-i san'at murassaatını, Şahid-i Ezeli'nin nazarına resm-i geçit tarzında arzetmektir ki, o nazara bir an-ı seyyale yaşamak kafi gelir. Belki, vücuda gelmeden, bilkuvve niyyet hükmünde olan istidadı yine kafidir. İşte, seriüz-zeval latif masnuat ve vücuda gelmeyen, yani sünbül vermeyen birer harika-i san'at olan çekirdekler, tohumlar şu gayeyi bitemamiha verir. Faidesizlik ve abesiyyet onlara gelmez. Demek her şey; hayatiyle, vücudiyle Saniinin mu'cizat-ı kudretini ve asar-ı san'atını teşhir edip, Sultan-ı Zülcelal'in nazarına arzetmek birinci gayesidir...İkinci kısım: Gaye-i vücut ve netice-i hayat: Zişuura bakar. Yani, herşey Sani-i Zülcelalin birer mektub-u hakaik-nüma, birer kaside-i letafetnüma, birer kelime-i hikmet-eda hükmündedir ki; melaike ve cin ve hayvanın ve insanın enzarına arzeder.. mütalaaya davet eder. Demek, ona bakan her zişuura ibretnüma bir mütalaagahdır.Üçüncü kısım: Gaye-i vücut ve netice-i hayat: O şeyin nefsine bakar ki; telezzüz ve tenezzüh ve beka ve rahatlıkla yaşamak gibi cüz'i neticelerdir. Mesela: Azim bir sefine-i Sultaniyyede bir hizmetkarın dümencilik ettiğinin gayesi: Sefine itibariyle yüzde birisi kendisine, ücret-i cüz'iyyesine ait.. doksandokuzu Sultana ait olduğu gibi; herşeyin nefsine ve dünyaya ait gayesi bir ise, Sani'ine ait doksandokuzdur. İşte bu teaddüd-ü gayattandır ki; birbirine zıt ve münafi görünen hikmet ve iktisad, cud ve seha ve bilhassa nihayetsiz seha ile sırr-ı tevfiki şudur ki: Birer gaye nokta-i nazarında cud ve seha hükmeder. İsm-i Cevvad tecelli eder. Meyveler, hubublar; O tek gaye nokta-i nazarında bigayr-i hisabdır. Nihayetsiz cudu gösteriyor. Fakat, umum gayeler nokta-i nazarında; hikmet hükmeder. İsm-i Hakim tecelli eder.. Bir ağacın ne kadar meyveleri var, belki her meyvenin o kadar gayeleri vardır ki; beyan ettiğimiz üç kısma tefrik edilir. Şu umum gayeler, nihayetsiz bir hikmeti ve iktisadı gösteriyor. Zıt gibi görünen nihayetsiz hikmet, nihayetsiz cud ile seha ile içtima ediyor. Mesela: Asker ordusunun bir gayesi, te'min-i asayiştir. Bu gayeye göre ne kadar asker istersen var ve hem pek fazladır. Fakat, hıfz-ı hudut ve mücahede-i a'da gibi sair vazifeler için, bu mevcut ancak kafi gelir. Kemal-i hikmetle muvazenededir. İşte hükümetin hikmeti, haşmet ile içtima ediyor. O halde, o askerlikte fazlalık yoktur denilebilir... S.)
 5. Bk. erek

amaç

 1. Ulaşmak istenilen sonuç, maksat Örnek: Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Anayasa
 2. Gaye Örnek: Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır. Anayasa
 3. Hedef Örnek: Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Anayasa
 4. Hlk. Çift öküzü.
 5. Erişilmek istenen sonuç, erek, hedef.
 6. Saban demiri. (Osmanlıca'da yazılışı: âmâç)
 7. Eğitim alanında bir etkinliğe, bir eyleme ya da bir işe başlarken erişilmek istenilen, öğrenim sürecine bütünlük ve anlam kazandıran sonuç. 2-Eğitim görevlilerince saptanan ve düzenlenen programlar sonucu öğrenci davranışında gerçekleşmesi istenilen değişme.

erek

 1. Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef.
 2. Almaçlarda görüntülüğün iç çeperi.
 3. Alıcı ışıtacının, üzerinde elektronik görüntü oluşan bölümü
 4. Gerçekleştirilmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, hedef.
 5. gerçekleştirilmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, hedef
 6. Misvak ağacını çok yediğinden dolayı devenin karnı incinmek.
 7. Bir iş yapılırken, bir eyleme geçilirken varılmak istenilen son.
 8. Eğitim etkinliklerine yön veren, öğrencilere kazandırılması istenilen davranımların oluşumunda hep göz önünde tutulan ve önceden düşünülen sonuç.

İsmin Analizi:

İnatçı bir kişiliğe sahip, zaman zaman gerginlikleri olan, algılaması yüksek, mantıklı, geçmişteki üzüntü ve sıkıntıları unutamayan, sıkıntılardan kurtulmak için mücadele eden bir kişilik enerjisi verir.

GAYE Adının Yaygınlığı

GAYE Türkiye’de en çok kullanılan 532. isim (… 530. güçlü, 531. galip, 532. gaye, 533. günseli, 534. nail, …). Ülkemizde yaklaşık her 2,677 kişiden birinin adı GAYE ve ismin yaygınlık oranı binde 0.37.

GAYE adının yaygınlık oranının Türkiye’nin resmi nüfus sayımı sonuçları ve günlük ortalama nüfus artış hızına orantılarsak ülkemizde 30-09-2014 18:05 itibariyle yaklaşık 29,087 kişinin isminin GAYE olduğu ve GAYE isimli kişi sayısının her yıl ortalama 440 kişi arttığı tahmini yapılabilir.

Gaye İsminin Numeroloji Yorumu
Sizin gizil gücünüz paylaşımcılıktır. Sempatinizi ve anlayışınızı geliştirmeyi öğrenmelisiniz. Paylaşım sadece iki kişi arasında olmaz, gurup içinde işbirliği yapmayı öğrenin. Nazik ve saygılı olun, siz titiz ve arkadaş canlısı bir kişisiniz. Evrensel barışı sağlamak için çalışacaksınız. Paylaşımcılık her zaman için sadece iki kişi arasında değildir, bu ortaklığı tüm evrene yayın.

İfadenizi, hayatınızı paylaşanlar arasında uyum yaratarak ortaya koyacaksınız. Her zaman geri planda kalmayı tercih ediyorsunuz. Tinsel çalışmalarınızı kollektif olarak yapacaksınız. Duygusal doğanız sizi yeteneklerinizi gizleyecek kadar mütevazi yapıyor. Hayata ilgisizlikle bakmaya çalışın, aksi takdirde aşırı duygusal tepkileriniz size zarar verebilir.

Gaye ismine benzeyen isimler

Bu bölümde listelenen isimler sitemize özel geliştirilmiş bir algoritmanın sonucu olup, cinsiyet ve karakter bakımından en uygun isimler hedeflenmiştir.
Maye, Paye, Saye, Bade, Gamze, Ganiye, Gayret

Gaye ismine ait istatistiki bilgiler

Türkiye’de Gaye ismini taşıyan yaklaşık 28.807 kişi bulunmaktadır.

Ülkemizde Gaye ismi en çok kullanılan 532. isim olup, yaklaşık olarak her 2.677 kişiden biri Gaye adını taşımaktadır.

Gaye isminin sitemizde görüntülenme sayısı 21.854. Gaye ismi için yaptığımız ankete katılan 79 kişinin bu isme verdiği ortalama değer ise 5 üzerinden 4,2. Ziyaretçilerimizden 193 kişi Gaye ismini öneriyor, 56 kişi ise önermiyor.

Gaye ismi ile uyumlu İsimler

Bu bölümde listelenen isimler harf benzerlikleri dikkate alınarak her alt başlıkta en fazla 10 adet olacak şekilde rastgele getirilmiştir.

İlk üç harfi Gaye ismi ile uyumlu bazı isimler

Gayret

Son üç harfi Gaye ismi ile uyumlu bazı isimler

Feraye, Paye, Piraye, Maye, Sikaye, Saye

İlk ve son harfi Gaye ismi ile uyumlu bazı isimler

Gupse, Gamze, Ganiye, Gülsure, Güldeste, Güfte, Ganime, Güldane, Gülçe, Gülname

Gaye isminin analizi

Gaye isminin her bir harfi aşağıda belirtilen karakteristik özellikleri ifade etmektedir.

G harfi : İnatçı kişilik, gerginlik
A harfi : Atılgan, enerjik
Y harfi : Geçmiş üzüntüleri sürekli yaşamak
E harfi : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele

Gaye isminin numerolojisi

Gaye isminin numerolojik toplamına, harflerin alfabemizdeki sıralarının toplamları yolu ile ulaşıyoruz.

G = 8
A = 1
Y = 28
E = 6
Toplam = 43

Gaye ismini taşıyan önemli kişiler

Araştırmalarımız sonucunda Gaye ismini taşıyan aşağıdaki şahsiyetlere ulaştık. İlgili kişilerin adı soyadı, doğum ve mesleki özellikleri gibi temel bilgileri hakkında fikir edinebilirsiniz.

İsmi Gaye olan önemli kişiler

Gaye Aksu

Gaye Aksu (Doğum Tarihi:1985, Trabzon), Türk şarkıcı.

Gaye Boralıoğlu

Gaye Boralıoğlu (Doğum Tarihi: 22 Ekim 1963, İstanbul), Türk gazeteci, reklam yazarı ve ve senarist.

Gaye Gürsel

Gaye Gürsel (1 Ocak 1980, İzmir), Türk oyuncu.

Gaye Turgut

Gaye Turgut (Doğum Tarihi: 1 Haziran 1987 ), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. [1] Aynı zamanda çift anadal ile Sinema-Tv bölümünü mezunudur. Anaokulunda yaratıcı drama ve dans çalışmalarına katılarak oyunculukla küçük yaşta ilgilenmeye başlamıştır. Okulun tiyatro grubunda yer alıp Cumhuriyetin 75.yıl çalışmalarında Bayrağımızın Gölgesinde adlı oyunla MEB başarı ödülünü almıştır. Gaye Turgut, toplumsal duyarlılık göstererek, Ümraniye T Tipi Ceza İnfaz Kurumunun sahnelediği ‘Duvarların Dili’ adlı Tiyatro oyununda rol almıştır. İyilik perisini oynadığı bu oyunda, diğer bütün oyuncular Cezaevi sakinlerinden oluşuyordu. Aynı yerde tiyatro eğitimi vermektedir. Son olarak hafta içi her gün STAR TV ekranlarında yer alan Beni Affet dizisinin önemli karakterlerinden Bahar rolüyle karşımıza çıkıyor.. Kaynak hatası: <ref> etiketleri var, ama karşılık gelen <references/> etiketi bulunamadı. (Bkz: Kaynak gösterme)

İkinci ismi Gaye olan önemli kişiler

Nevin Gaye Erbatur

Prof.Dr.Nevin Gaye Erbatur (Doğum Tarihi: 1950, Kocamustafapaşa) 22. Dönem ve 23. Dönem CHP Adana milletvekilidir. Hacettepe Üniversitesi Kimya Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı fakülteden doktorasını aldı. Kimya Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesidir. İngiltere ‘de University of Aston ve ABD ‘de Colorado State University ‘de araştırmacılık yaptı. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kurucu Öğretim Üyesi ve Kimya Bölüm Başkanı, Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Kurucu Müdürüdür. Rotary International’in “The Jean Harris Award” uluslararası ödülünü almıştır. AB Uyum Komisyonu üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkan Yardımcısıdır. Evli ve 1 çocuk annesidir. İngilizce bilir.

Soyadı Gaye olan önemli kişiler

Marvin Gaye

Marvin Pentz Gay Jr. veya bilinen adıyla Marvin Gaye, (2 Nisan 1939 – 1 Nisan 1984) ünlü ABD’li bir R&B ve soul sanatçısıydı. Sanatçı 2 kez kazandığı Grammy ödülünün yanı sıra, 1960’lar ve 1970’ler boyunca solo olarak sergilediği önemli çalışmalarla gündeme gelmiştir.

GAYE KELİMESİNİ İÇİNDE BÜTÜN OLARAK İÇEREN İSİMLER:

Yok

SON HARFLERİ GAYE İLE UYUMLU İSİMLER:

Son 3 harfine (aye) göre gaye ile Uyumlu İsimler :

pirayeSon 2 harfine (ye) göre gaye ile Uyumlu İsimler :

kadriye zekiye naciye hayriye lütfiye safiye nazmiye rukiye nuriye fikriye remziye saniye asiye aliye bahriye behiyefahriye huriye hüsniye sabriye şükriye fevziye hediye sadiye bedriye resmiye zülfiye raziye şaziye duriye ümeyyemethiye nadiye nafiye naziye nevriye refiye sümeyye bilgiye cemaliye hamidiye mehriye mihriye sevgiye şadiyeadeviye adviye assiye bakiye cevriye düriye fehmiye fethiye gülfiye hamdiye muradiye mülkiye nedviye rabiyerukiyye samiye selviye sevdiye vasfiye ümmiye şevkiye şükrüye

BAŞ HARFLERİ GAYE İLE UYUMLU İSİMLER:

İlk 3 harfine (gay) göre GAYE ile Uyumlu İsimler :

İlk 2 harfine (ga) göre GAYE ile Uyumlu İsimler :

gamze galip gazi gani ganime gaffar gazanfer garip

HEM BAŞ HEM SON HARFLERİ GAYE İLE UYUMLU İSİMLER:

‘g’ ile başlayıp ‘e’ ile Biten İsimler :

gamze gözde gökçe güzide gokce gülnare gülce ganime gülde gülfe gülzade güldane gülfiye göze

 

GAYE ismiyle Aritmetik Uyumu Olan İsimler

ve Numeroloji

GAYE adını oluşturan G, A, Y, E harflerinin alfabemizdeki sıralarının toplamı 43:

G
A
Y
E
TOPLAM
8
1
28
6
43

GAYE ismi harflerin alfabetik değerlerinin toplamına göre sırada … 158. elem, 159. emel, 160. gaye, 161. melda, 162. oben, … Toplam 17 ismin aritmetik toplamı43 (Binde 6.88 isim)

Aynı aritmetik toplamdaki diğer isimler :

hakan berk akın benan atıf bilge feza çağdaş ceyda cihan edip elem emel melda oben recai

 


Show CommentsClose Comments

Leave a comment