• Firdevs İsminin Kökeni:Arapça
 • Firdevs İsminin Cinsiyeti:Kız İsmi
 • Firdevs İsmi Kuranda Geçiyor Mu?:Evet Kuranda Var

Firdevs İsminin Anlamı Nedir?


 1. Cennet, uçmak; cennet bahçesi.
 2. Bahçe, bostan.
 3. 1. cennet, 2. bostan, bahçe. - firdevsi: iran’ın milli destanı olan "şeyhname"nin yazarıdır. adı, mansur b. hasan’dır. 934-1020 yıllan arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. kur’an-ı kerim’de kehf ve mü’minün surelerinde geçmektedir.
 4. Cennet. Cennette altıncı kat.

cennet

 1. Dinî inanışlara göre dünyada iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak (II), behişt Örnek: Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri / İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni. Yunus Emre
 2. Çok güzel, huzur veren (yer) Örnek: Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. M. A. Ersoy
 3. Dini inanışına göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak.
 4. Çok güzel, ferah yer, bahçe.
 5. 1. uçmak. 2. bahçe. 3. çok ferah ve havadar y 4. firdevs. - allah'ın insanlara müjdelediği, ölümden sonraki alemde bulunan, allah'a inanan, günah işlememiş veya günahlarından temizlenmiş olanların gireceği fevkalade güzel y 8 cennet olduğu rivayet edilmiştir. daru'1-celal, daru's-selam, cennetü'l-me'va, cennetü'1-huld, cennetü'n-naim, cennetü'l-firdevs, cennetü'l-karar, cennetü'1-adn.
 6. Allah'a (C.C.) inanan ve O'na ibadet ve itaat edenlerin, iman ve İslamiyyet'e ihlas ve sadakatle hizmet edenlerin, Kur'ana bir hizb-ül Kur'an olarak mücahidane bir surette hizmetkar olan mücahidlerin, cihad-ı diniyye erlerinin ahirette fazl-i İlahi ile gidip ebediyyen içinde kalacakları mekan ve mesken. Cennet'in varlığını bütün peygamberler, onların yolundan giden alimler ve ermiş kişiler, evliyalar ittifakla haber vermişlerdir. Esasen Allah'ın adaleti, Cehennem gibi Cennet'in de varlığını gerektirir. İnananlar, ölümün; ebedi bir hiçlik değil, ölümsüzlüğe geçiş, sevdikleriyle buluşacakları ahiret alemine bir yolculuk olduğuna inanıyorlar ve bunalım içinde değil; mutluluk içindedirler. İnananların ve iyilerin bu halleri Cennet'in varlığını gösteren hayattaki belirtilerinden biridir.Cennetin tabakaları : Dar-ül-Celal, Dar-üs-Selam, Cennet-ül Me'va, Cennet-ül Huld, Cennet-ün Naim, Cennet-ül Firdevs, Cennet-ül Adn, Cennet-ül Vesile. (Bak: Ahiret)(Mühim bir taraftan ehemmiyetli bir sual: Rivayette gelmiş ki; Cennet'te bir adama beş yüz senelik bir Cennet verilir. Bu hakikat akl-ı dünyeviyenin havsalasında nasıl yerleşir?Elcevap: Nasılki bu dünyada herkesin dünya kadar hususi ve muvakkat bir dünyası var. Ve o dünyanın direği onun hayatıdır. Ve zahiri ve batıni duygulariyle o dünyasından istifade eder. Güneş bir lambam, yıldızlar mumlarımdır der. Başka mahlukat ve ziruhlar bulunmaları o adamın malikiyetine mani olmadıkları gibi bilakis onun hususi dünyasını şenlendiriyorlar, ziynetlendiriyorlar. Aynen öyle de fakat binler derece yüksek herbir mü'min için binler kasır ve hurileri ihtiva eden has bahçesinden başka, umumi Cennet'ten beşyüz sene genişliğinde birer hususi Cennet'i vardır. Derecesi nisbetinde inkişaf eden hissiyatıyla, duygularıyla Cennet'e ve ebediyete layık bir surette istifade eder. Başkaların iştiraki onun malikiyetine ve istifadesine noksan vermedikleri gibi, kuvvet verirler. Ve hususi ve geniş Cennetini ziynetlendiriyorlar. Evet bu dünyada bir adam, bir saatlik bir bahçeden ve bir günlük bir seyrangahtan ve bir aylık bir memleketten ve bir senelik bir mesiregahta seyahatından; ağzıyla, kulağıyla, gözüyle, zevkiyle, zaikasıyla, sair duygularıyla istifade ettiği gibi; aynen öyle de, fakat bir saatlik bir bahçeden ancak istifade eden bu fani memleketteki kuvve-i şamme ve kuvve-i zaika o baki memlekette bir senelik bahçeden aynı istifadeyi eder. Ve burada bir senelik mesiregahtan ancak istifade edebilen bir kuvve-i basıra ve kuvve-i samia orada, beşyüz senelik mesiregahındaki seyahattan; o haşmetli, baştan başa ziynetli memlekete layık bir tarzda istifade eder. Her mü'min derecesine ve dünyada kazandığı sevablar, haseneler nisbetinde inbisat ve inkişaf eden duygularıyla zevk alır, telezzüz eder, müstefid olur. L.)

İsmin Analizi:

Sakin, uysal, güvenilir, kırılgan, karar vermekte zorlanan, hırslı, zorluklara direnen, üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan, kendi içine dönük, umursamaz, hayaller kuran, bu hayallerin bir kısmını projeye dönüştürebilen bir kişilik enerjisi verir.

FİRDEVS Adının Yaygınlığı

FİRDEVS Türkiye’de en çok kullanılan 762. isim (… 760. feray, 761. fikriye, 762. firdevs, 763. gülbin, 764. gülsen, …). Ülkemizde yaklaşık her 4,908 kişiden birinin adı FİRDEVS ve ismin yaygınlık oranı binde 0.2.

FİRDEVS adının yaygınlık oranının Türkiye’nin resmi nüfus sayımı sonuçları ve günlük ortalama nüfus artış hızına orantılarsak ülkemizde 30-09-2014 01:22 itibariyle yaklaşık 15,722 kişinin isminin FİRDEVS olduğu ve FİRDEVS isimli kişi sayısının her yıl ortalama 238 kişi arttığı tahmini yapılabilir.

Firdevs İsminin Numeroloji Yorumu
Sizin gizil gücünüz paylaşımcılıktır. Sempatinizi ve anlayışınızı geliştirmeyi öğrenmelisiniz. Paylaşım sadece iki kişi arasında olmaz, gurup içinde işbirliği yapmayı öğrenin. Nazik ve saygılı olun, siz titiz ve arkadaş canlısı bir kişisiniz. Evrensel barışı sağlamak için çalışacaksınız. Paylaşımcılık her zaman için sadece iki kişi arasında değildir, bu ortaklığı tüm evrene yayın.

İfadenizi, hayatınızı paylaşanlar arasında uyum yaratarak ortaya koyacaksınız. Her zaman geri planda kalmayı tercih ediyorsunuz. Tinsel çalışmalarınızı kollektif olarak yapacaksınız. Duygusal doğanız sizi yeteneklerinizi gizleyecek kadar mütevazi yapıyor. Hayata ilgisizlikle bakmaya çalışın, aksi takdirde aşırı duygusal tepkileriniz size zarar verebilir.

Firdevs ismine benzeyen isimler

Bu bölümde listelenen isimler sitemize özel geliştirilmiş bir algoritmanın sonucu olup, cinsiyet ve karakter bakımından en uygun isimler hedeflenmiştir.
Birsev, Fide

Firdevs ismine ait istatistiki bilgiler

Türkiye’de Firdevs ismini taşıyan yaklaşık 15.571 kişi bulunmaktadır.

Ülkemizde Firdevs ismi en çok kullanılan 762. isim olup, yaklaşık olarak her 4.908 kişiden biri Firdevs adını taşımaktadır.

Firdevs isminin sitemizde görüntülenme sayısı 38.040. Firdevs ismi için yaptığımız ankete katılan 107kişinin bu isme verdiği ortalama değer ise 5 üzerinden 4,38. Ziyaretçilerimizden 305 kişi Firdevs ismini öneriyor, 53 kişi ise önermiyor. Ziyaretçilerimiz bu isim için 6 adet yorum yaparak fikirlerini beyan etmişlerdir.

Firdevs ismi ile uyumlu İsimler

Bu bölümde listelenen isimler harf benzerlikleri dikkate alınarak her alt başlıkta en fazla 10 adet olacak şekilde rastgele getirilmiştir.

İlk üç harfi Firdevs ismi ile uyumlu bazı isimler

Firas, Firazende, Firuze, Firuz

Son iki harfi Firdevs ismi ile uyumlu bazı isimler

Gavs

İlk ve son harfi Firdevs ismi ile uyumlu bazı isimler

Francois, Firas, Faris

Firdevs isminin analizi

Firdevs isminin her bir harfi aşağıda belirtilen karakteristik özellikleri ifade etmektedir.

F harfi : Uysal, güvenilirlik
İ harfi : Kırılganlığı
R harfi : Sert yapıya sahip olma
D harfi : Üstün güçlere sahipliği
E harfi : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele
V harfi : Kendi içine dönüklüğü, umursamazlık
S harfi : Hayalperestlik

Firdevs isminin numerolojisi

Firdevs isminin numerolojik toplamına, harflerin alfabemizdeki sıralarının toplamları yolu ile ulaşıyoruz.

F = 7
İ = 12
R = 21
D = 5
E = 6
V = 27
S = 22
Toplam = 100

Firdevs ismini taşıyan önemli kişiler

Araştırmalarımız sonucunda Firdevs ismini taşıyan önemli şahsiyetler hakkında bilgiye ulaşamadık. Yardımcı olmak isterseniz, Ünlü Ekle sekmesinden bize yardımcı olabilirsiniz.


Show CommentsClose Comments

Leave a comment