Havva İsminin Anlamı, Analizi, Kökeni, Numerolojisi, Yorumları, Karakteri, Kişilik Özellikleri

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Merhaba arkadaşlar, isimler hakkında aradığınız her şeyi bulabileceğiniz websitemize hoş geldiniz. Bu yazıda Havva ismini masaya yatırıp tüm ayrıntılarıyla ele alıyoruz ve her açıdan inceliyoruz. Yazının devamında Havva ismi ile ilgili anlamı, kökeni, analizi, en popüler isimler arasındaki sıralaması, cinsiyeti, Kuranda geçip geçmediği ve dini Anlamı gibi konularda detaylı bilgileri okuyacaksınız.

Özellik Değeri
İsim Havva
Havva İsminin Cinsiyeti Kız İsmi
Havva İsminin Kökeni Arapça
Havva İsmi Kuranda Geçiyor mu? Evet Kuranda Var
Havva İsminin Türkçe Sözlük Anlamı
 1. Kutsal kitaplara göre yaratılan ilk kadın.
 2. Esmer kadın.
 3. esmer kadın. havva: hz. adem (a.s.)’in karısı, ilk kadın. adem (a.s) cennette uyurken sol kaburga kemiğinden yaratılmıştır. insan soyunun başlangıcı yani türeyiş, onların bir arada yaşamaya başlamasıyla vaki olmuştur. kur’an-ı kerim’de tâ hâ suresinde geçmektedir.
 4. Hz. Adem'in (A.S.) muhterem zevcesi, eşi.

esmer

 1. Siyaha çalan buğday rengi.
 2. Kurşuni renk Örnek: Sazlı köyü ayaklandığı zaman gökyüzü daha esmerdi. T. Buğra
 3. Bu renkte olan.
 4. Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan (kimse), yağız Örnek: Üzülüyor, ama üzüntüsü, kızının esmer güzeli olmasına... S. F. Abasıyanık
 5. Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan, yağız (kimse).
 6. (bkz. esved)
 7. Siyaha, karaya çalan kumral renk.

adem

 1. İnsan, insanoğlu, adam.
 2. İnsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan kimse.
 3. Dinî inançlara göre yaratılan ilk insan ve ilk peygamber.
 4. Yokluk Örnek: Ne civarda bir köy var ne bir evin hayali / Sonun ademdir diyor insana yolun hâli. F. N. Çamlıbel
 5. Bk. hiçlik
 6. Yokluk.
 7. Dini inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber.
 8. İnsan, insanoğlu.
 9. Mec. İnsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan kimse.
 10. 1. allah’ın yarattığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk peygamberi. 2. adam. 3. iyi, temiz kimse. adem (a.s.) ilk insan ve ilk isimlendirilen varlık. kur’an’da hz. adem’in 25 yerde ismi geçer.
 11. Yokluk, olmama, bulunmama.
 12. İnsan. İlk insan ve ilk peygamber (A.S.)Allah ilk insan olarak Adem'i, sonra eşi Havva'yı yaratmıştır. Bugünkü insanlar onlardan türeyip çoğalmıştır. Bazı dine tabi olmıyanlar, insanın maymun soyundan bir hayvandan türediğini iddia ederler. Bu iddia kasıtlıdır, çünki ilmi isbatı yapılamamıştır. Laboratuarlarda küçük canlılar üzerinde yapılan çalışmalar göstermiştir ki, canlının genetik yapısında meydana gelen değişiklik sonucu türeyen yeni canlı, ana-babasından daha mükemmel değil; dejenere olmuş, soysuzlaşmış, bozuk bir şekil almıştır. İnsan ise en mükemmel mahluktur. Kaldı ki bu güne kadar bir canlının değişip başka bir canlı haline geldiğini kimse görmemiştir. Bugünkü maymunlar da hala insan olmamışlardır. Bugünün psikoloji ve felsefi antropolojisi insanın mahiyetçe, özce hayvandan farklı olduğunu kabul etmiştir. $ Yani: Cenab-ı Hak, Adem'i (A.S.) bütün kemalatın mebadisini tazammun eden ali bir fıtratla tasvir etmiştir ve bütün maalinin tohumlarına mezraa olarak yüksek bir istidat ile halketmiştir ve mevcudatı ihata eden ulvi bir vicdan ve ihatalı on duygu ile teçhiz etmiştir; ve bu üç meziyet sayesinde, bütün hakaik-ı eşyayı öğretmeye hazırlamıştır, sonra bütün esmayı kendisine öğretmiştir. Adem'i halketti, tesviye etti, cesedine nefh-i ruh etti, terbiye etti, sonra esmayı talim etti ve hilafete namzed kıldı. Sonra vakta ki Adem'i melaikeye tercih etmekle rüchan mes'elesinde ve hilafet istihkakında ilm-i esma ile mümtaz kıldı. İ.İ.)(Hz. Adem'in (A.S.) Cennet'ten ihracı ve bir kısım beni-ademin Cehennem'e idhali ne hikmete mebnidir?Elcevap: Hikmeti, tavziftir... Öyle bir vazife ile me'mur edilerek gönderilmiştir ki, bütün terakkkiyat-ı maneviye-i beşeriyenin ve bütün istidadat-ı beşeriyenin inkişaf ve inbisatları ve mahiyet-i insaniyenin bütün Esma-i İlahiyeye bir ayine-i camia olması, o vazifenin netayicindendir. Eğer Hz. Adem Cennette kalsaydı; melek gibi makamı sabit kalırdı, istidadat-ı beşeriye inkişaf etmezdi. Halbuki yeknesak makam sahibi olan melaikeler çoktur, o tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yok. Belki hikmet-i İlahiye, nihayetsiz makamatı kat' edecek olan insanın istidadına muvafık bir dar-ı teklifi iktiza ettiği için, melaikelerin aksine olarak mukteza-yı fıtratları olan malum günahla Cennet'ten ihraç edildi. Demek Hazret-i Adem'in Cennet'ten ihracı, ayn-ı hikmet ve mahz-ı rahmet olduğu gibi; küffarın da Cehennem'e idhalleri haktır ve adalettir. M.) (Bak: Terakkiyat) (Osmanlıca'da yazılışı: âdem)
Havva isminin resimleri

Havva İsmin Analizi:

Bu isimdeki kişiler ketum olup duygularını açmakta zorlanırlar, bunun yanında algılaması yüksek, mantıklı, atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptirler. Hayat onlara bazı şeyleri sert dersler vererek öğretir.

HAVVA Adının Yaygınlığı

HAVVA Türkiye’de en çok kullanılan 350. isim (… 348. güler, 349. gürkan, 350. havva, 351. rıdvan, 352. necati, …). Ülkemizde yaklaşık her 1,472 kişiden birinin adı HAVVA ve ismin yaygınlık oranı binde 0.68.

HAVVA adının yaygınlık oranının Türkiye’nin resmi nüfus sayımı sonuçları ve günlük ortalama nüfus artış hızına orantılarsak ülkemizde 01-10-2014 00:01 itibariyle yaklaşık 53,459 kişinin isminin HAVVA olduğu ve HAVVA isimli kişi sayısının her yıl ortalama 808 kişi arttığı tahmini yapılabilir.

Havva İsminin Numeroloji Yorumu
Gizil gücünüz insancıllıktır. Ilımlılığı, bağışlamayı ve özveriyi öğrenmelisiniz. Bundan çıkar sağlamak isteyecek insanlara karşı hazırlıklı olun. İdealist, hoşgörülü, sevecen ve cömert birisiniz. İnsanlara yol göstermekten haz duyuyorsunuz. Bu potansiyelinizi kullanmadığınız takdirde, bencil ve duygusuz bir insan olma ihtimaliniz oldukça fazla! Bu durumdaki insanlarla olan iletişiminiz ve ilişkileriniz tehlikeye girmiş olacaktır.

İfadenizi, insan severlikle yani iyilikle ortaya koyacaksınız. Dünyayı sevin, onun sizin şefkatinize ve yardımınıza ihtiyacı var. Başladığınız bir işi sonuna kadar götürün. Bu ise, tüm dikkatinizi toplamanız gerektiğinin göstergesidir. İçinizde taşıdığınız sevgiyi insanlarla paylaşarak onlara örnek bir insan olma yolunu seçtiniz. Fakat bu yolu izlerken sevginin ve saygının dozunu ayarlayarak, size gelebilecek zararları da önlemeye çalışmalısınız. Enerjinizi sizin için önem taşıyan ve size yardımcı olabilecek çalışmalara harcamalısınız.

Havva ismine benzeyen isimler

Bu bölümde listelenen isimler sitemize özel geliştirilmiş bir algoritmanın sonucu olup, cinsiyet ve karakter bakımından en uygun isimler hedeflenmiştir.
Havsa, Hafsa, Hamra, Hansa, Hasna, Haver, Havle

Havva ismine ait istatistiki bilgiler

Türkiye’de Havva ismini taşıyan yaklaşık 52.943 kişi bulunmaktadır.

Ülkemizde Havva ismi en çok kullanılan 350. isim olup, yaklaşık olarak her 1.472 kişiden biri Havva adını taşımaktadır.

Havva isminin sitemizde görüntülenme sayısı 79.100. Havva ismi için yaptığımız ankete katılan 325 kişinin bu isme verdiği ortalama değer ise 5 üzerinden 4,46. Ziyaretçilerimizden 691 kişi Havva ismini öneriyor,79 kişi ise önermiyor. Ziyaretçilerimiz bu isim için 8 adet yorum yaparak fikirlerini beyan etmişlerdir.

Havva ismi ile uyumlu İsimler

Bu bölümde listelenen isimler harf benzerlikleri dikkate alınarak her alt başlıkta en fazla 10 adet olacak şekilde rastgele getirilmiştir.

İlk üç harfi Havva ismi ile uyumlu bazı isimler

Havsa, Havin, Haver, Havle

Son üç harfi Havva ismi ile uyumlu bazı isimler

Mürevva

İlk ve son harfi Havva ismi ile uyumlu bazı isimler

Hansa, Hila, Henna, Hoşneva, Hümeyra, Hasna, Hafaza, Hoşeda, Huda, Hüveyda

Havva isminin analizi

Havva isminin her bir harfi aşağıda belirtilen karakteristik özellikleri ifade etmektedir.

H harfi : Sakin ve durağanlık
A harfi : Atılgan, enerjik
V harfi : Kendi içine dönüklüğü, umursamazlık
V harfi : Kendi içine dönüklüğü, umursamazlık
A harfi : Atılgan, enerjik

Havva isminin numerolojisi

Havva isminin numerolojik toplamına, harflerin alfabemizdeki sıralarının toplamları yolu ile ulaşıyoruz.

H = 10
A = 1
V = 27
V = 27
A = 1
Toplam = 66

Havva ismini taşıyan önemli kişiler

Araştırmalarımız sonucunda Havva ismini taşıyan önemli şahsiyetler hakkında bilgiye ulaşamadık. Yardımcı olmak isterseniz, Ünlü Ekle sekmesinden bize yardımcı olabilirsiniz.

HAVVA KELİMESİNİ İÇİNDE BÜTÜN OLARAK İÇEREN İSİMLER:

havvanur

SON HARFLERİ HAVVA İLE UYUMLU İSİMLER:

Son 4 harfine (avva) göre havva ile Uyumlu İsimler :

Son 3 harfine (vva) göre havva ile Uyumlu İsimler :

Son 2 harfine (va) göre havva ile Uyumlu İsimler :

merva

BAŞ HARFLERİ HAVVA İLE UYUMLU İSİMLER:

İlk 4 harfine (havv) göre HAVVA ile Uyumlu İsimler :

havvanurİlk 3 harfine (hav) göre HAVVA ile Uyumlu İsimler :

İlk 2 harfine (ha) göre HAVVA ile Uyumlu İsimler :

hakan hasan halil hatice haluk hande harun hakkı halit handan hamdi haydar hamit hacer hayrettin hacı halis hayri hayatihamza hanife hayriye hale halime halim habib haldun halide hamide haşmet habibe hafize hanifi haşim hami han hayrullahhazal halise hamiyet habip hadi hamdullah hasibe hatem hayrünnisa hakim hasret habibullah habil hakikat halenur hamidiyehare hayim hayrünisa hayyam hakdiler hakkan haki halef hamdiye hanım harbi hatime hatun hayal hanefi hasip hayat

HEM BAŞ HEM SON HARFLERİ HAVVA İLE UYUMLU İSİMLER:

‘ha’ ile başlayıp ‘va’ ile Biten İsimler :

‘h’ ile başlayıp ‘a’ ile Biten İsimler :

hülya hamza hümeyra hayrünnisa hüsna hayrünisa hümeysa

 

HAVVA ismiyle Aritmetik Uyumu Olan İsimler

ve Numeroloji

HAVVA adını oluşturan H, A, V, V, A harflerinin alfabemizdeki sıralarının toplamı 66:

H
A
V
V
A
TOPLAM
10
1
27
27
1
66

HAVVA ismi harflerin alfabetik değerlerinin toplamına göre sırada … 870. halise, 871.semih, 872. havva, 873. mehman, 874. müjde, … Toplam 45 ismin aritmetik toplamı 66(Binde 18.2 isim)

Aynı aritmetik toplamdaki diğer isimler :

haydar tolga akgün armağan aşkın başaran beyza bilgin cezmi elvan ferrah fikri gökben halise semih mehman müjde nafiznagihan nazif nehir ilhami rahime salim sanlı sebahat selen semra enbiya vefik yegane islam zelal barkın cavidan neval karanimerdan minel olgu rahman sevde simla şelale

 

Sponsorlu Bağlantılar

Bu sayfada yer alan ayrıntılı bilgiler arasında acaba Havva ismi yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'de var mı?, acaba Havva isminin karakter yorumu nedir?, acaba Havva isminin Türkiye'deki kullanım istatistikleri nedir, kaçıncı sırada yer almaktadır ve kaç kişinin adıdır?, acaba Havva isminin harf ve kişilik analizi nedir?, acaba Havva isimli ünlüler kimlerdir?, acaba Havva ismine benzeyen alternatif isimler nelerdir? gibi diğer sitelerde ancak tek tük bulabileceğiniz bilgilerin hepsini bulacak ve tamamına birden göz atabileceksiniz.

Hangi İsme Bakmıştınız? İsmi Yazıp Enter Tuşuna Basın!

Harun

Sonraki Sayfa »

Hacer

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir