ASAF İSMİNİN ANLAMI

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

butun-siirleri-asaf-halet-celebi20111003110214.jpg (289×448)

Arapça kökenli başka bir popüler erkek ismi ile daha karşınızdayız.  Ülkemizde adı Asaf olan yaklaşık olarak 2335 (iki bin üç yüz otuz beş) kişi vardır. Türkiye’de ise kullanım sıklığı bakımından 1508.sırada yer almakta olan Asaf ismi neredeyse her 29.448 erkekten birinin adıdır.

Peki Türkçe sözlükte Asaf isminin manası nedir? Sözlüğe bakınca şöyle bir anlamla karşılaşmaktayız:

 1. Vezir.
 2. Hazreti Süleyman’ın veziri
 3. 1. vezir. 2. erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı. hz. süleyman’ın ünlü veziri. süleyman (a.s.)’ın en çok güvendiği kişiydi. neml suresinde anlatılanlar asaf üzerine yorumlandı. daha sonra padişahın vezirlerine asaf unvanı verildi.
 4. Süleyman Peygamberin (A.S.) veziri. Vezir.

Burada birinci anlamda geçen Vezir kelimesinin anlamı ise sözlükte şöyle tanımlanmış:

 • Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse.
 • Satrançta, her yöne gidebilen, önemce ikinci sırada gelen taş, ferz
 • Örnek: Çok güzel. Şimdi ben veziri iki tane ilerletiyorum. Ne yaparsınız. S. F. Abasıyanık
 • Osmanlılarda sivil ve askerî yetkileri olan ve paşa sanına erişmiş bulunan en yüksek aşamalı görevli.

Üçüncü anlamda geçen erdem sözcüğünün anlamı ise;

 • Ahlakın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet
 • Örnek: Spor, alçak gönüllülük gibi bir erdem aşılar sporcuya. N. Cumalı
 • İnsanın ruhsal olgunluğu.
 • İstencin ahlâksal iyiye yönelmesi.
 • İnsanın tinsel ve ruhsal yetkinliği. // Felsefe tarihi boyuncaerdem kavramına değişik anlamlar verilmiştir. Filozofların ahlâk öğretileri, genellikleerdeme -ahlâksal iyiye- verdikleri anlamla birbirinden ayrılırlar. Plüton’dan beri temelerdemler olarak şunlar sayılır: bilgelik, yiğitlik, doğruluk, ölçülülük.
 • Ahlakın övdüğü iyilikçilik, acıma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet.
 • 1. fazilet. 2. maharet, hün 3. liyakat. 4. usta gemici. 5. insanın ruhsal yetkinliği.

biçiminde açıklanmıştır.

ASAF NE DEMEK, ASAF İSMİNİN ANLAMI, HAKKINDA BİLGİ

Âsaf, İslâm dünyasında vezir karşılığı veya vezirin sıfatı olarak kullanılan bîr terim.

İbrânîce’den Arapça’ya geçmiş olan bu kelime, Hz. Süleyman’ın hikmet ve ted­biriyle tanınan veziri Âsaf b. Berahyâ’nın adından gelmektedir. Osmanlılar’da ve­zir ve özellikle veziriazamlar için kulla­nılmıştır. Çeşitli kelimelerle birleşerek “Vezire ait” mânasına âsafî, sadrazam konağı ve Babıâli için Bâb-ı Âsafî, itibar ve haysiyet sahibi kişiler için âsaf-câh, ileri görüşlü kimseler için âsaf-rey ve âsaf-nazîr vb. terkipler ortaya çıkmıştır. Lutfî Paşa da (ö. 1564) Osmanlı devlet idaresine dair tanınmış eserine Asafnâme adını vermiştir. Edebiyatta ise ve­zirlerden bahsederken veya sadrazam­lara yazılan kasidelerde övgü için kul­lanılmıştır. Âsaf kelimesine Türk-İslâm toplumlarında erkek adı olarak da rast­lanmaktadır.

Yukarıda Asaf isminin anlamı hakkında detaylı bilgi sunduk. Eğer burada paylaşılan bilgiler dışında asaf adının manasıyla ilgili daha farklı bilgilere sahipseniz lütfen yorum yazarak bizimle paylaşınız ve buraya isminin anlamını öğrenmek için gelen ziyaretçilerimizi aydınlatmamıza yardımcı olunuz.

Sponsorlu Bağlantılar

Hangi İsme Bakmıştınız? İsmi Yazıp Enter Tuşuna Basın!

ASİYE İSMİNİN ANLAMI

Sonraki Sayfa »

ADA İSMİNİN ANLAMI

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir